ตั๋วเครื่องบินในประเทศ
0
ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
จาก กรุงเทพฯ  
  เชียงใหม่ 1,800 บาท 
  เชียงราย 1,800 บาท 
  อุดรธานี 1,450 บาท 
  ขอนแก่น 1,300 บาท 
  ภูเก็ต 2,050 บาท 
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตั๋วเครื่องบินในประเทศ

จองตั๋วเครื่องบินทั่วโลกกับ ตงหยาง ทราเวล

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินของทุกสายการบินทั้งการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีการบริการเป็นกันเอง พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนเส้นทางบินอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงราคาโปรโมชั่นพิเศษในแต่ละช่วงเวลา ที่จะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเดินทางได้

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานตั๋วเครื่องบิน โทร 02 538 8999 หรือ Skype : tongyangtravel@hotmail.co.th“ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศราคาพิเศษ ”

 

เที่ยวเดียว

ไป-กลับ

เส้นทางบิน

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

กรุงเทพฯ

- เชียงใหม่

1,800 บาท

3,600 บาท

- เชียงราย

1,800 บาท

3,600 บาท

- อุดรธานี

1,450 บาท

2,800 บาท

- อุบลราชธานี

1,400 บาท

2,700 บาท

- ขอนแก่น

1,500 บาท

2,900 บาท

- กระบี่

1,650 บาท

3,200 บาท

- ภูเก็ต

2,050 บาท

4,000 บาท

- สุราษฎร์ธานี

1,450 บาท

3,000 บาท

- หาดใหญ่

1,750 บาท

3,500 บาท

*ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมทุกประเภท

 
สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2557 - 15 กรกฎาคม 2557

สำหรับการเริ่มต้นเดินทาง ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2557 - 15 กรกฎาคม 2557

Restriction: “ VLD MON-THU/FLT/DTE SHWN/CHNGE WZ FEE500/NOSHW CHRG 30PCT/NORRTE/NONREF/NO UPG "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

  1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทาง ไปกลับชั้นประหยัด และเที่ยวเดียวเท่านั้น ในเส้นทางที่กำหนด

  2. Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯแบบ Open Ticket

  3. ผู้โดยสารต้องออกบัตรฯ ทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง

  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: 
เงื่อนไขทุกอย่างเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า